loading
Your Christmas or Mine?
Your Christmas or Mine?

Your Christmas or Mine?

Giáng Sinh Cho Anh Hay Em?

Hayley và James còn trẻ và đang yêu nhau. Cả hai đều đưa ra cùng một quyết định điên rồ trong tích tắc là đổi tàu và gây bất ngờ cho nhau. Đi ngang qua nhau trong nhà ga, họ hoàn toàn không biết rằng mình vừa đổi chỗ Giáng sinh cho nhau.