loading
X-Men 1
X-Men 1

X-Men 1

Dị Nhân 1

Dị Nhân - X-Men xoay quanh câu chuyện về những dị nhân đột biến Gen đầy đặc biệt. Bọn họ có hình dáng như người bình thường, nhưng mỗi khi phải chiến đấu, bọn họ bộc lộ được sức mạnh và khả năng phi thường. Những người đột biến đều được vị giáo sư Charles Xavier, tập hợp lại một môi trường và rèn luyện bọn họ sử dụng thành thạo sức mạnh một cách hoàn hảo, và khả năng chiến đấu mạnh mẽ hơn.