loading
Warriors Of Future FullHD
Warriors Of Future FullHD

Warriors Of Future FullHD

Minh Nhật Chiến Ký (2022)

Minh Nhật Chiến Ký (2022) - Warriors Of Future FullHD: Công ty của Cổ Thiên Lạc - đầu tư và phát hành, có vốn 57,3 triệu USD. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 2055, Trái đất bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, gặm nhấm từng ngóc ngách, đe dọa sinh tồn của loài người. Phim bám sát hiện tượng biến đổi khí hậu, nhiều nơi trên thế giới gánh chịu các hình thái thời tiết cực đoan.