loading
Truyền Thuyết Về Lữ Bố
Truyền Thuyết Về Lữ Bố

Truyền Thuyết Về Lữ Bố

Legend Of Lu Bu

Bộ phim nói về một vị tướng mạnh nhất trong thời kỳ Tam Quốc – Lữ Bố, trong phim là những câu chuyện thần thoại về ông cùng chuyện tình đẹo với Điêu Thuyền….