loading
The Woman King Full HD (2022)
The Woman King Full HD (2022)

The Woman King Full HD (2022)

Nữ Vương Huyền Thoại (2022)

The Woman King là một bộ phim sử thi lịch sử của Mỹ năm 2022 kể về Agojie, đơn vị toàn nữ chiến binh đã bảo vệ vương quốc Dahomey ở Tây Phi trong suốt thế kỷ 17-19
The Woman King là một bộ phim sử thi thú vị, gợi nhớ về Gladiator và Braveheart. Đoàn phim giải quyết cuộc chiến giữa các bộ lạc được khuyến khích ngấm ngầm bởi những tên đế quốc, để tạo ra thị trường buôn bán nô lệ.
Tuy nhiên phim không có chỗ cho một nhân vật phản diện đủ ác và tàn bạo, một người xứng đáng đối đầu với Viola Davis. Tướng Oba Ade xuất hiện trong phim chỉ là điểm nhấn chứ chưa thể là thế lực đối đầu xứng tầm để tôn vinh thắng lợi của các nữ chiến binh Dahomey Amazons là vô giá.