loading
The Tragedy Of Macbeth
The Tragedy Of Macbeth

The Tragedy Of Macbeth

Bi Kịch Của Macbeth

Bi Kịch Của Macbeth - The Tragedy Of Macbeth (2021) lấy bối cảnh tại vùng đất Scotland, xoay quanh câu chuyện về người đàn ông khổ cực nọ. Một ngày kia ông được ba vị phù thủy thông báo rằng ông sẽ là nhà Vua tiếp theo của vùng đất này. Người vợ đầy tham vọng của ông bị mê hoặc mờ mắt không suy xét mà một mực tìm cách giúp ông trở thành Vua.