loading
The Railway Children Return
The Railway Children Return

The Railway Children Return

Những Đứa Trẻ Đường Sắt Trở Về

Theo chân một nhóm trẻ em được sơ tán đến một ngôi làng ở Yorkshire trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nơi họ gặp một người lính trẻ, giống như họ, đang ở xa nhà.