loading
The Hyperions
The Hyperions

The Hyperions

Các Hyperions

Năm 1960, Giáo sư Ruckus đã phát minh ra huy hiệu Titan - một thiết bị cho phép con người có một siêu năng lực đặc biệt. Cắt đến năm 1979 khi hai trong số các siêu anh hùng ban đầu đều đã trưởng thành và muốn huy hiệu Titan của họ trở lại.