loading
The Departed
The Departed

The Departed

Điệu Vụ Boston

Một cảnh sát chìm và một tay sai trong cảnh sát cố gắng xác định danh tính của nhau khi thâm nhập vào một băng nhóm người Ireland ở Nam Boston.