loading
Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas
Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

Tad Jones Và Bí Mật Của Vua Midas

Hai năm sau cuộc phiêu lưu đầu tiên của họ, Tad Jones và Sara Lavrof có cuộc sống riêng biệt, anh là một công nhân xây dựng yêu thích và bắt đầu nghiên cứu khảo cổ học, và cô là một nhà khảo cổ nổi tiếng. Hai người cùng bước vào cuộc phiêu lưu mới tìm kiếm chiếc vòng huyền thoại của vua Midas.