loading
Super Pumped: The Battle for Uber
Super Pumped: The Battle for Uber

Super Pumped: The Battle for Uber

Siêu Bơm Thổi: Cuộc Chiến Cho Uber

Chuyến đi tàu lượn siêu tốc của công ty vận tải mới nổi, thể hiện những đỉnh cao và điểm thấp của Thung lũng Silicon.