loading
Stranger (Season 2) 16/16
Stranger (Season 2) 16/16

Stranger (Season 2) 16/16

Khu Rừng Bí Mật (Phần 2)

Khu Rừng Bí Mật (Phần 2) - Stranger (Season 2) 16/16: Giữa cuộc chiến quyền lực bên cảnh sát, bên là công tố viên, Si Mok và Yeo Jin đã khám phá ra những bí mật đen tối mục nát của chính trị Hàn Quốc khi theo đuổi nhiều vụ án đan xen rối rắm...!!