loading
Stranger (Season 1) 16/16
Stranger (Season 1) 16/16

Stranger (Season 1) 16/16

Khu Rừng Bí Mật (Phần 1)

Khu Rừng Bí Mật (Phần 1) - Stranger (Season 1) 16/16: Nhờ sự giúp đỡ của nữ thanh tra gan dạ, công tố viên đa tài đã mất khả năng đồng cảm xử trí một vụ án mạng giữa bộ máy chính trị mục nát thời điểm đó ở Hàn Quốc...!!