loading
One Shot
One Shot

One Shot

Phát súng chí mạng

Một biệt đội tinh nhuệ của Biệt kích Hải quân SEAL đang thực hiện nhiệm vụ tối mật vận chuyển một tù nhân ra khỏi nhà tù bí mật của CIA trên đảo, đã bị mắc kẹt khi quân nổi dậy tấn công để giải cứu tù nhân đó.