loading
Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian
Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian

Night at the Museum 2: Battle of the Smithsonian

Đêm Ở Viện Bảo Tàng 2: Trận Chiến Hoàng Gia

Lại một lần nữa bảo tàng lịch sử tự nhiên đóng cửa để trùng tu, các hiện vật và mẫu tượng tại đây được chuyển đến kho dự trữ liên bang. Larry Daley không còn làm việc gác bảo tàng ban đêm nữa, nhưng khi biết tin các bạn cũ – tượng Cựu tổng thống Roosevelt và chàng cao bồi Jedediah đang gặp nạn tại ...