loading
Needle In A Timestack (2021)
Needle In A Timestack (2021)

Needle In A Timestack (2021)

Mất Ký Ức

NEEDLE IN A TIMESTACK : Bộ phim lấy bối cảnh trong một tương lai gần, Nick và Janine sống trong cuộc hôn nhân viên mãn cho đến khi chồng cũ của Janine vượt thời gian để cố gắng chia rẽ hạnh phúc của họ. Khi ký ức và thực tại của Nick biến mất, anh ấy phải quyết định xem anh ấy sẵn sàng hy sinh điều gì để nắm giữ hay buông bỏ?