loading
Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)
Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

Quái Vật: Câu chuyện Về Jeffrey Dahmer (Phần 1)

Trong hơn một thập kỷ, sát nhân bị kết án Jeffrey Dahmer đã sát hại 17 nam thiếu niên và thanh niên. Làm thế nào y tránh được việc bị bắt giữ trong thời gian dài như vậy?

Tin Tức Liên Quan