loading
Kingdom: Ashin of the North
Kingdom: Ashin of the North

Kingdom: Ashin of the North

Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc

Vương Triều Xác Sống: Ashin Phương Bắc trong tập đặc biệt này của "Vương Triều Xác Sống", bi kịch, phản bội và một phát hiện bí ẩn thúc đẩy một phụ nữ báo thù cho cả gia đình và bộ tộc của nàng.