loading
Ip Man 4
Ip Man 4

Ip Man 4

Diệp Vấn 4: Hồi Cuối

Bậc thầy Kung Fu đến Hoa Kỳ, nơi học trò của ông đã làm đảo lộn cộng đồng võ thuật địa phương bằng cách mở một trường phái Vịnh Xuân Quyền.