loading
House of the Dragon
House of the Dragon

House of the Dragon

Gia Tộc Rồng

Lấy bối cảnh ở vương triều Targaryen, thế hệ được trị vì bởi cha ông Daenerys Targaryen. Khi này, ông tổ Daenerys là Aegon người đã ra lệnh cho rồng xâm lăng rồi thống nhất Bảy Vương Quốc. Nhưng cuộc chiến bỗng trở nên khốc liệt hơn khi mà Vũ điệu của bầy Rồng xảy ra, lợi dụng vào tình thế đó hai chị em Targaryen đã lên kế hoạch tranh giành ngôi báu mà Aegon để lại.

Tin Tức Liên Quan