loading
Ghostbusters: Afterlife
Ghostbusters: Afterlife

Ghostbusters: Afterlife

Biệt Đội Săn Ma: Chuyển kiếp

Khi một bà mẹ đơn thân và hai đứa con đến một thị trấn nhỏ, họ bắt đầu phát hiện ra mối liên hệ của họ với Biệt Đội Săn Ma và di sản bí mật mà ông nội họ để lại.