loading
Flipped
Flipped

Flipped

Một Thuở Tình Thơ

Một Thuở Tình Thơ - Flipped khi Juli gặp Bryce vào năm lớp hai, cô ấy biết đó là tình yêu đích thực. Sau sáu năm cố gắng thuyết phục Bryce như vậy, cô ấy đã sẵn sàng từ bỏ - cho đến khi anh ấy bắt đầu xem xét lại.