loading
Everything Everywhere All at Once
Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once

Mọi Thứ Mọi Lúc Mọi Nơi Mọi Lúc

Một người nhập cư gốc Trung Quốc già nua bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu điên cuồng, nơi cô ấy một mình có thể cứu thế giới bằng cách khám phá các vũ trụ khác kết nối với nhiều thực tại mà cô đang sống.