loading
D.P Dog Day (2021)
D.P Dog Day (2021)

D.P Dog Day (2021)

Truy Bắt Lính Đào Ngũ (2021)

Truy Bắt Lính Đào Ngũ - D.P Dog Day, D.P Dog Day 2021 Hoàn Tất (6/6) HD Binh Nhì Jun Ho Là Một Thanh Niên Bối Rối, Từng Phục Vụ Trong Quân đội Bình Thường Như Những Người Hàn Quốc Khác. Một Ngày Nọ, Anh đột Nhiên Trở Thành Một Thành Viên Của đội Bắt Giữ Những Kẻ đào Tẩu Quân đội. Vì Vậy, Anh Ta được Giao Nhiệm Vụ Truy Bắt Những Người đào Ngũ Và Phải Vật Lộn Với Những Trường Hợp Rắc Rối Hơn Là Tại Sao Một Số Binh Sĩ Cảm Thấy Họ Không Còn Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Việc Vắng Mặt Mà Không Có Phép Chính Thức.