loading
Better Call Saul (Season 5) 10/10
Better Call Saul (Season 5) 10/10

Better Call Saul (Season 5) 10/10

Hãy Gọi Cho Saul (Phần 5)

Hãy Gọi Cho Saul (Phần 5) - Better Call Saul (Season 5) 10/10: Đổi tên thành Saul Goodman, Jimmy tìm được một nhóm khách hàng mới. Công việc hiện tại khiến Kim cắn rứt. Mối thù giữa Lalo và Gus càng thêm sâu sắc hơn bao giờ hết....